Phương thức mua hàng:

Bước 1: Nhận yêu cầu khách hàng

Khách hàng thực hiện đề nghị tạo lập website với các yêu cầu chi tiết đi kèm

Bước 2: Dựng website demo và tiến hành chỉnh sửa

Sau khi nhận được yêu cầu, chúng tôi sẽ tiến hành dựng phiên bản mẫu thử nghiệm, sau đó trao đổi lại với khách hàng để thống nhất lại giao diện website, một số tính năng cần chỉnh sửa!

Bước 3: Xây dựng phiên bản hoàn thiện website

Bước 4: Bàn giao và thanh toán

Quý khách hàng sau khi nhận được thông tin website bàn giao vui lòng thanh toán đầy đủ chi phí mà hai bên đã thống nhất

 

Trân trọng cảm ơn !